Voor docenten

Home / Voor docenten    |    Terug

Het Geschiedenislokaal is zeer geschikt voor gebruik in de klas. Het bevat geen kant-en-klare opdrachten, maar een verzameling bronnen met begeleidende tekst uit en over de eigen regio van de leerlingen. Docenten kunnen zelf bepalen op welke wijze ze hiermee aan de slag gaan.

Veel thema's sluiten aan bij één van de tien tijdvakken of vormen een belangrijk regionaal thema. De bronnen zijn per thema gerangschikt en zijn gemakkelijk te downloaden. Via de trefwoorden zijn bronnen te selecteren uit de eigen woonplaats of rond een bepaald onderwerp. Vrijwel elke bron is gerelateerd aan enkele andere bronnen die betrekking hebben op hetzelfde onderwerp.

We hebben een selectie gemaakt van vooral primaire bronnen en een enkele secundaire bron. Voor het werken met bronnen geeft onderstaande website nuttige aanwijzingen: 

https://geschiedenisonline.nl/historische-vaardigheden/

Leerlingen kunnen ook aan de slag met het Geschiedenislokaal voor spreekbeurten, presentaties en werkstukken, waaronder het profielwerkstuk in de bovenbouw.  

Heeft u vragen, opdrachtmateriaal dat u wilt delen, kritische opmerkingen of suggesties voor verbetering dan horen wij dat graag. Ook ideeën voor nieuwe thema's of voor eventuele samenwerkingen horen we graag van u. U kunt contact opnemen via educatie@archiefalkmaar.nl.

Enkele tips voor het werken met specifieke thema's:

Thema middeleeuwen

* De woordenlijst met daarin de uitleg van alle termen die in de middeleeuwse bronnen worden gebruikt, is te vinden onder het kopje 'extra informatie'

* De bronnen over de heilige Sint-Adelbert en de mythe van Vronen zijn erg geschikt voor vragen over bronnenkritiek

 * Het oudste Alkmaarse handschrift is erg geschikt voor een les godsdienst gezien de mooie religieuze afbeeldingen. Het kan ook gebruikt worden voor het vak cultuurgeschiedenis

* De bronnen over de stadsrechten van Schagen en Alkmaar zijn goed te gebruiken voor een vergelijking tussen de twee steden. Of om staatsburgerschap te vergelijken met burgerschap van een middeleeuwse stad

Thema Tweede Wereldoorlog: 

* Een aparte woordenlijst voor specifieke begrippen uit de periode van de bezetting bevindt zich onder het kopje 'extra informatie'

* Omdat het fotograferen van Duitse militairen of bouwwerken verboden was zouden de fotobronnen  een apart onderwerp ter bestudering kunnen zijn

* De twee videofragmenten zijn volledig tegengesteld aan elkaar en zijn geschikt voor analyse

* Onder het trefwoord 'bronnenkritiek' zijn bronnen te vinden die vanwege de standplaatsgebondenheid / censuur / propaganda een nadere bestudering verdienen

 

 

 

Geschiedenislokaal Regionaal Archief

Voor docenten

Omschrijving

Het Geschiedenislokaal is zeer geschikt voor gebruik in de klas. Het bevat geen kant-en-klare opdrachten, maar een verzameling bronnen met begeleidende tekst uit en over de eigen regio van de leerlingen. Docenten kunnen zelf bepalen op welke wijze ze hiermee aan de slag gaan.

Veel thema's sluiten aan bij één van de tien tijdvakken of vormen een belangrijk regionaal thema. De bronnen zijn per thema gerangschikt en zijn gemakkelijk te downloaden. Via de trefwoorden zijn bronnen te selecteren uit de eigen woonplaats of rond een bepaald onderwerp. Vrijwel elke bron is gerelateerd aan enkele andere bronnen die betrekking hebben op hetzelfde onderwerp.

We hebben een selectie gemaakt van vooral primaire bronnen en een enkele secundaire bron. Voor het werken met bronnen geeft onderstaande website nuttige aanwijzingen: 

https://geschiedenisonline.nl/historische-vaardigheden/

Leerlingen kunnen ook aan de slag met het Geschiedenislokaal voor spreekbeurten, presentaties en werkstukken, waaronder het profielwerkstuk in de bovenbouw.  

Heeft u vragen, opdrachtmateriaal dat u wilt delen, kritische opmerkingen of suggesties voor verbetering dan horen wij dat graag. Ook ideeën voor nieuwe thema's of voor eventuele samenwerkingen horen we graag van u. U kunt contact opnemen via educatie@archiefalkmaar.nl.

Enkele tips voor het werken met specifieke thema's:

Thema middeleeuwen

* De woordenlijst met daarin de uitleg van alle termen die in de middeleeuwse bronnen worden gebruikt, is te vinden onder het kopje 'extra informatie'

* De bronnen over de heilige Sint-Adelbert en de mythe van Vronen zijn erg geschikt voor vragen over bronnenkritiek

 * Het oudste Alkmaarse handschrift is erg geschikt voor een les godsdienst gezien de mooie religieuze afbeeldingen. Het kan ook gebruikt worden voor het vak cultuurgeschiedenis

* De bronnen over de stadsrechten van Schagen en Alkmaar zijn goed te gebruiken voor een vergelijking tussen de twee steden. Of om staatsburgerschap te vergelijken met burgerschap van een middeleeuwse stad

Thema Tweede Wereldoorlog: 

* Een aparte woordenlijst voor specifieke begrippen uit de periode van de bezetting bevindt zich onder het kopje 'extra informatie'

* Omdat het fotograferen van Duitse militairen of bouwwerken verboden was zouden de fotobronnen  een apart onderwerp ter bestudering kunnen zijn

* De twee videofragmenten zijn volledig tegengesteld aan elkaar en zijn geschikt voor analyse

* Onder het trefwoord 'bronnenkritiek' zijn bronnen te vinden die vanwege de standplaatsgebondenheid / censuur / propaganda een nadere bestudering verdienen